ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda arteriyovenöz fistüle bağlı gelişen venöz anevrizmaların cerrahi onarımı
Özalp Karabay, Göksel Kılcı, Erdem Silistreli, Cenk Erdal, Ünal Açıkel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Pediatrik böbrek yetmezlikli olgularda, hemodiyaliz programının başarısı iyi bir vasküler yolun varlığına bağlıdır. Çocuklarda hemodiyaliz için seçilen vasküler yolların sonuçları ve komplikasyonları erişkinlerdeki vasküler girişimsel yöntemlerle benzerlik göstermektedir. İki pediatrik hemodiyaliz olgusunda arteriyovenöz fistüle ikincil gelişen venöz anevrizma saptadık. Hastalar kolda ağrı, şişme ve dolaşım bozukluğu yakınmasıyla başvurdu. Fistüle ikincil venöz anevrizma erişkinlerde olduğu gibi, gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi ve yakınmaların giderilmesi için erken dönem cerrahi yaklaşımla düzeltildi.
Keywords : Anevrizma/cerrahi; arteriyovenöz cerrahi şant; pediatri; hemodiyaliz/yan etki; ven
Viewed : 15487
Downloaded : 2797