ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Torakal ve torakoabdominal aort anevrizmalarının tedavisinde cerrahi ve endovasküler cerrahi tekniklerin birlikte kullanımı
Ali Gürbüz, İbrahim Özsöyler, Levent Yılık, Tevfik Güneş, Murat Aksun, Engin Uluç
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir
Amaç: Torasik aort patolojilerinin cerrahi tedavisinin mortalite ve morbiditesi yüksektir. Torakoabdominal aort anevrizmalarının cerrahi tedavisinde ise mortalite ve morbidite oranları daha da yüksektir. Endovasküler teknikler açık cerrahi ile birlikte uygulandığında bu hasta grubunda daha iyi sonuçlara ulaşılması sağlanabilir.

Çalışma planı: Torakal veya torakoabdominal aort anevrizması ya da diseksiyonu olan altı hasta cerrahi ve endovasküler cerrahi yöntemler birleştirilerek tedavi edildi. Daha önce tip I aort diseksiyonu nedeniyle ameliyat edilen iki hastada, çıkan aorta interpoze edilen greft distalinde diseksiyon ve yalancı lümen ekspansiyonu vardı. Üç hastada Crawford tip III torakoabdominal aort anevrizması vardı. Bir hastada ise biri inen aortta, diğeri abdominal aortta olmak üzere iki anevrizma vardı.

Bulgular: Daha önce ameliyat edilen iki hastada arkus aorta debranching uygulandı ve sonraki seansta endovasküler stent greft yerleştirildi. Crawford tip III torakoabdominal aort anevrizması olan üç hastada total abdominal debranching uygulandı ve sonraki seansta endovasküler stent greft yerleştirildi. İnen aort ve abdominal aortta anevrizma olan hastada abdominal aort endovasküler girişim için uygun anatomiye sahip değildi. Abdominal aorta tüp greft interpozisyonu uygulandıktan sonra aynı seansta greft üzerinden girilerek inen aorta endovasküler stent greft yerleştirildi. Total abdominal debranching uygulanan bir hastada ameliyat sonrası erken dönemde nörolojik olay gelişti ve hasta kaybedildi. Diğer hastalar erken dönemi sorunsuz geçirdi.

Sonuç: Torasik aort ve torakoabdominal aort anevrizmaları cerrahi yöntemler ve endovasküler cerrahi yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla daha düşük mortalite ve morbidite oranlarıyla tedavi edilebilir.

Keywords : Aort anevrizması, abominal/cerrahi; aort anevrizması, torasik/cerrahi; kan damarı protezi.,
Viewed : 17371
Downloaded : 6377