ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserinin komplet rezeksiyonunda üç rekonstrüksiyon, dört anastomoz: Bronkovasküler sleeve lobektomi ve vena kava superior rezeksiyonu
Alper Toker, Serhan Tanju, Şükrü Dilege, Göksel Kalaycı
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Yetmiş sekiz yaşındaki bir erkek hastaya akciğer kanseri nedeniyle sağ üst çift sleeve lobektomi, superior vena kava rezeksiyonu ve prostetik greft ile rekonstrüksiyon uygulandı. Superior vena kava rezeksiyonu sonrasında politetraflouroetilen greft sağ innominat ven-sağ atriyum arasına interpoze edildi. Sağ üst loba bronkovasküler sleeve rezeksiyon uygulandıktan sonra intermediate bronş sağ ana bronşa, intermediate pulmoner arter ana pulmoner artere anastomoze edildi. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçiren hasta sekizinci günde taburcu edildi. Hasta iki yıldır sağlıklı olarak takip edilmektedir.
Keywords : Anastomoz, cerrahi; akciğer neoplazileri/ cerrahi; vena kava, superior/cerrahi.
Viewed : 12186
Downloaded : 3330