ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Atipik doğuştan timus kisti: Olgu sunumu
Burçin Çelik Hasan Demir
Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği;
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Samsun
Mediastinal yerleşimli timik kistler nadirdir; tüm mediasten kitlelerinin %1-3'ünü oluşturur. Kistler doğuştan veya edinsel olabilir. Herhangi bir yakınması olmaksızın tarama amacıyla akciğer grafisi çekilen 40 yaşında erkek hastada sol anterior mediastinal kitle saptandı. Bilgisayarlı tomografide, 5x6 cm büyüklüğündeki kitlenin kistik yapıda olduğu görüldü. Kist sol torakotomi ile tümüyle çıkarıldı. Histopatolojik incelemede uniloküler timik kist tanısı kondu. Hastada herhangi bir etyolojik faktör saptanmadığından kistin doğuştan olduğu düşünüldü. Atipik olarak kist duvarı oldukça kalındı ve kalsifikasyonlar içeriyordu; ayrıca, uniloküler doğuştan timik kistlerin aksine kist içeriği koyu kıvamda idi.
Keywords : Mediastinal kist; timus neoplazileri/cerrahi.
Viewed : 21842
Downloaded : 3702