ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi?
Ertan Ökmen
Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Bölümü, Kocaeli
Diyabetik koroner arter hastalığı diffüz ve çok sayıda damar tutulumu, ince damar yapısı ve ilerleyici olması ile karakterizedir. Bu tip koroner arter hastalığında, diyabetik olmayan koroner arter hastalığı ile karşılaştırıldığında yeniden daralma oranları yüksektir. Son beş yılda ilaç salınımlı stentler perkütan koroner girişimlerin en önemli sorunu olan yeniden darlık konusunda oldukça umut verici sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. Bu bulgulara karşın, gerçek hayatta birçok diyabetik hasta, lezyon özellikleri ve iyi uzun dönem sonuçlar nedeniyle hala bypassa daha uygundur.
Keywords : Koroner arter bypass; koroner hastalık/tedavi; koroner yeniden darlık; diyabet komplikasyonu; diabetes mellitus/tedavi; stent.
Viewed : 13949
Downloaded : 3539