ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Üç olguda robot yardımı ile tam endoskopik koroner arter bypass cerrahisi
Ertan Sağbaş, İlhan Sanisoğlu, Mustafa Güden, Barış Çaynak, Belhhan Akpınar
Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul
Robot yardımı ile kalp cerrahisi önemli bir öğrenme eğrisi gerektiren farklı bir cerrahi yaklaşımdır. Kliniğimizde Nisan 2004 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanan bu sistemle şu ana kadar 62 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Bu ameliyatların üçü, ülkemizde bu alanda ilk kez gerçekleştirilen tam endoskopik koroner bypass ameliyatı idi. Üç olguda da cerrahi sadece portlardan, cerrahi kesi yapmadan gerçekleştirildi. Üç olguda da sol ön inen arterde darlık veya tıkanıklık vardı. Ameliyatta sol internal torasik arter sol ön inen artere anastomoz edildi. Ortalama anastomoz süresi 39 dk, kardiyopulmoner bypass süresi 71 dk, ameliyat süresi 281 dk idi. Ameliyat sonrası dönemde, bir olgu dördüncü saatte kanama sorunu nedeniyle revizyona alındı. Diğer iki olguda herhangi bir komplikasyon gelişmedi.
Keywords : Kardiyopulmoner bypass; koroner arter bypass; endoskopi; robotik cihaz; cerrahi işlem, minimal invaziv
Viewed : 14668
Downloaded : 3833