ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ventrikülde miyokard nonkompaksiyonu olan bir hastada ventriküler septal açıklığın başarılı tamiri
Ömer Faruk Doğan, Metin Demircin
Department of Cardiovascular Surgery, Medical Faculty of Hacettepe University, Ankara
Sol ventrikül nonkompaksiyonu, ventrikülün trabeküllü alanlarında çok sayıda boşlukla karakterize, nadir bir anomalidir; sınıflandırılmamış kardiyomiyopatiler içinde yer alır. Patolojiye çoğu kez başka doğumsal kalp malformasyonları eşlik eder. Bu yazıda, sol ventrikül nonkompaksiyonuna ventriküler septal defektin (VSD) eşlik ettiği iki yaşında bir hasta sunuldu. Hastanın ikiboyutlu ekokardiyografi ile incelenmesinde 8 mm büyüklüğünde perimembranöz bir VSD ve sol ventrikül nonkompaksiyonu saptandı. Sol ventrikülün nonkompakte/ kompakte miyokard tabakalarının oranı 4.2 olarak hesaplandı. Hastada herhangi bir kardiyomiyopati bulgusu olmadığından, VSD'nin kapatılması amacıyla açık kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyattan dört ay sonraki ekokardiyografik incelemede miyokard performansı normal bulundu.
Keywords : Echocardiography; cardiomyopathies; heart defects, congenital/complications/surgery; heart septal defects, ventricular; heart ventricles
Viewed : 13309
Downloaded : 2640