ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Barclay tekniği ile karina rezeksiyonu
Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Altan Kır, Altuğ Koşar, Salih Zeki Kadıoğlu, Ali Atasalihi
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Elli dört yaşında kadın hastaya, sol trakeobronşiyal bileşkede saptanan adenoid kistik karsinom nedeniyle karina rezeksiyonu yapıldı. Barclay yöntemiyle, sağ ana bronş trakeaya uç-uca, sol ana bronş intermedier bronşa uç-yan anastomoze edildi. Ameliyat sonrası dokuzuncu ayda yapılan fiberoptik bronkoskopide anastomoz hattı normal bulundu.
Keywords : Bronş/cerrahi; karsinom, adenoid kistik/cerrahi; trakea neoplazileri
Viewed : 13292
Downloaded : 3036