ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
TURKISH JOURNAL OF
THORACIC AND
CARDIOVASCULAR SURGERY
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntestinal anjina: Karın ağrısının ender bir nedeni
Bilgin Emrecan, Gökhan Önem, Ahmet Baltalarlı
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli
Kronik mezenter iskemisi (intestinal anjina), intestinal hipoperfüzyondan kaynaklanan kronik postprandiyal karın ağrısı olarak tanımlanır. Karın ağrısının ender, ancak önemli bir nedenidir. Semptomlar en az iki veya daha fazla ana splanknik damar etkilendiğinde ortaya çıkar. İntestinal anjina, kilo kaybı ve sitofobi sık karşılaşılan klinik özelliklerdir. Tanı sıklıkla tomografik anjiyografi, manyetik rezonans anjiyografi ve dupleks ultrasonografi ile konabilir. Tanıda altın standart konvansiyonel anjiyografidir. Tedavide cerrahi bypass ve endovasküler balon anjiyoplastisi yapılabilir. Tedavi edilmediğinde ölüme kadar gidebilen ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu derlemede karın ağrısına neden olan bu ender durum ayrıntılarıyla ele alındı.
Keywords : Abdominal ağrı/etyoloji; iskemi; mezenterik vasküler tıkanıklık/komplikasyon; vasküler cerrahi işlem
Viewed : 29078
Downloaded : 3609