ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Carney sendromlu anne ve kızında tekrarlayan ailesel kardiyak miksoma
Nazmiye Selçuk Kapısız, Hasan Fahri Kapısız, Orhan Veli Doğan, Ertan Yücel
Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Ankara
Bu yazıda Carney sendromlu anne ve kızında görülen tekrarlayan ailesel kardiyak miksoma ve guatr sunuldu. Kırk iki yaşında annede ve 13 yaşındaki kızında ilk ameliyattan sırasıyla 1.5 yıl ve dört yıl sonra sol atriyal miksoma nüksü saptandı. Her ikisi de tekrarlayan sol atriyal miksoma nedeniyle ameliyat edildi. İlginç olan nokta, annedeki tekrarlayan miksomanın, ilk ameliyatta yerleştirilen yama üzerindeki endotelden kaynaklanmış olmasıydı. Carney sendromu kardiyokutanöz bir hastalıktan çok daha öte bir durum olduğundan, hastanın ve birinci dereceden akrabalarının tıbbi incelemesi ve takibi gerekir.
Keywords : Kalp atriyumu; kalp neoplazileri; miksoma/ genetik/cerrahi; nüks; deri pigmentasyonu; sendrom
Viewed : 11640
Downloaded : 2310