ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pnömonektomi sonrası çift kapak replasmanı: Olgu sunumu
Yahya Ünlü, Münacettin Ceviz, Bilgehan Erkut, Necip Becit, Hikmet Koçak
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum
Karsinoid tümor nedeniyle 10 yıl önce sol pnömonektomi uygulanan 63 yaşındaki bir kadın hasta, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı ve yorgunluk şikayetleriyle başvurdu. Ekokardiyografi ve kateter incelemelerinde mitral ve aort kapaklarda darlık saptanan hastaya mitral ve aort kapak replasmanı yapıldı. Hasta ameliyattan sonra 12. günde sorunsuz olarak taburcu edildi. İkinci ayda yapılan ekokardiyografide kardiyak kontraktilitenin normal olduğu, aort ve mitral mekanik kapakların sorunsuz çalıştığı görüldü. Ameliyattan sonra beşinci yılın sonundaki takibinde de hasta normal bulundu.
Keywords : Koroner arter bypass; kalp kapağı protezi; mitral kapağı/cerrahi; pnömonektomi
Viewed : 11830
Downloaded : 2730