ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Büllöz akciğer hastalığı ile ilişkili senkronize akciğer adenokarsinomu
Ahmet Başoğlu, Ayşen Taslak Şengül, Yasemin Bilgin Büyükkarabacak, Tülin Durgun Yetim
Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Ondokuz Mayıs University, Samsun
Akciğer kanseri ile büllöz akciğer hastalığı arasındaki ilişki giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Bu yazıda, iki taraflı bül ve iki taraflı senkronize primer akciğer adenokarsinomu saptandığı sırada asemptomatik olan 45 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Bilgisayarlı tomografide sağ üst lobda dev bir bül ve bül duvarında nodüler lezyon, sol üst lobda multipl bül ve büle komşu parenkimde nodüler lezyon izlendi. Ameliyat öncesinde malignite düşünülmedi. Solunum fonksiyon testi kısıtlayıcı idi. Sağ üst lobdaki dev bül için torakotomi uygulandı. Bül duvarındaki nodülün frozen sonucu az diferansiye adenokarsinom olarak bildirildi ve hastaya sağ üst lobektomi uygulandı. Mediastinal lenf nodu tutulumu izlenmedi. İki hafta sonra hastaya soldaki intraparenkimal nodül nedeniyle yapılan torakotomide frozen inceleme sonucu adenokarsinom olarak bildirilmesi üzerine sol üst lobektomi uygulandı. Cerrahiden sonra kemoterapi gören hastada 20 aylık takip süresi içinde nüks gözlenmedi. Sunulan olgu, büllöz akciğer hastalığı ile akciğer kanseri arasındaki ilişkiyi göstermesi ve büllöz akciğer hastalığında iki taraflı senkronize akciğer kanserinin görülebileceğini hatırlatması açısından ilginç bulundu.
Keywords : Adenokarsinom; bulla/komplikasyon; akciğer hastalığı; akciğer neoplazileri; neoplazi, çoklu primer
Viewed : 12864
Downloaded : 2606