ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER ARTER HASTALIĞI VE SOL ATRİYAL MİKSOMADA KOMBİNE CERRAHİ TEDAVİ
İlhan GÖLBAŞI, Cengiz TÜRKAY, Ercan AKBULUT, Harun GÜLMEZ, Ömer BAYEZİD, *Mehmet KABUKÇU
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı,
*Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANTALYA
Koroner bypass ve atriyal miksoma rezeksiyonunun birlikte uygulandığı olgular nadirdir. Kliniği’mizde 58 yaşında bayan hastaya koroner arter hastalığı ve sol atriyal miksoma nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı. 40 yaş üstündeki kardiyak miksoması olan hastalar koroner arter hastalığı için , rutin koroner anjiografide anormal sol atriyal vaskülarite gösteren hastalar ise miksoma varlığı yönünden araştırılmalıdır.
Keywords : Sol atriyal miksoma, koroner arter hastalığı, kombine cerrahi tedavi
Viewed : 13478
Downloaded : 3593