ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Arteryel switch ameliyatı sonrasında erken dönemde gelişen akut aort yetersizliği ve cerrahi tedavisi: İki olgu sunumu
Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, Tayyar Sarıoğlu
Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Bakırköy Hospital, İstanbul
Arteryel switch ameliyatı, rezektabl subpulmonik darlık varlığında, büyük arterlerin transpozisyonu bulunan hastalarda tercih edilen bir yaklaşımdır. Bu yazıda, subpulmonik rezeksiyon ile birlikte arteryel switch ameliyatından sonra erken dönemde akut aort yetersizliği ve akciğer ödemi gelişen iki hasta (yaş 6 ve 4) sunuldu. Hastalara acil olarak posterior annulus genişletmesi ile birlikte neoaortik kapak replasmanı uygulandı. Ameliyattan 24 ve 16 ay sonra hastaların NYHA fonksiyonel durumu sırasıyla sınıf I ve II idi. Yazıda, arteryel switch ameliyatı sonrasında akut aort yetersizliğinin olası nedenleri ve tedavi seçenekleri tartışıldı.
Keywords : Aort kapağı/cerrahi; çocuk; kalp septal defekti, ventriküler/cerrahi; ameliyat sonrası komplikasyon; büyük arterlerin transpozisyonu/cerrahi; ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı/cerrahi
Viewed : 11027
Downloaded : 2275