ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter bypass sonrası gelişen pulmoner embolinin cerrahi tedavisi
Ali Rıza Cenal1, Cenk Tataroğlu, Kemal Uzun1, Esat Akıncı1
1Department of Cardiovascular Surgery, Avrupa Şafak Hospital, İstanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Düzce University, Düzce
Kırk beş yaşında kadın hastada koroner arter bypass ameliyatından bir hafta sonra masif pulmoner emboli gelişti. Ekokardiyografi ile pulmoner emboli doğrulandıktan sonra hasta acil olarak bir saat içinde ameliyata alındı. Pulmoner arter üzerine longitidunal insizyon yapılarak büyük miktarda trombüs çıkarıldı. Trombüs kaynağı belirlenemedi. Hasta sorunsuz olarak taburcu edildi. Üçüncü ayda yapılan kontrolde nüks ve pulmoner hipertansiyon bulgusuna rastlanmadı.
Keywords : Koroner arter bypass/komplikasyon; ekokardiyografi; embolektomi/yöntem; ameliyat sonrası komplikasyon; pulmoner emboli/tanı/cerrahi
Viewed : 10394
Downloaded : 2517