ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ön inen koroner arter anevrizması ve sol pulmoner artere fistülizasyon: Olgu sunumu
Nazmiye Selçuk Kapısız, Hasan Fahri Kapısız, Ertan Yücel
Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Koroner arterlerin doğuştan fistülü nadir görülür. Altmış iki yaşında kadın hasta, çarpıntı ve atipik göğüs ağrısı yakınmalarıyla başvurdu. Ekokardiyografi, kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiyografi incelemelerinde, sol ön inen koroner arterden kaynaklanan, 20x20 mm boyutlarında, anevrizmatik yapı gösteren, sol pulmoner artere açılan koroner arter fistülü saptandı. Kardiyopulmoner bypass altında hastaya açık cerrahi girişim uygulandı. Ameliyatta, aorttan kalbe doğru uzanan, 20x20 mm, 10x10 mm ve 30x20 mm boyutlarında üç anevrizma görüldü. Anevrizma rezeksiyonu, fistülün köken aldığı birinci diyagonal ligasyonu, pulmoner fistül tamiri, internal mamaryan arter-sol ön inen arter anastomozu yapıldı. Ameliyat sonrası anjiyografide fistülün kapandığı ve bypassın çalıştığı görüldü; koroner arter anatomisi normal görünümdeydi.
Keywords : Arteriyovenöz fistül/doğuştan/cerrahi; koroner anevrizma/cerrahi; koroner arter bypass; koroner damar anomalisi/ cerrahi
Viewed : 11216
Downloaded : 2488