ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İleri derede amfizemli bir hastada başarılı akciğer hacim azaltıcı ameliyat
Akif Turna1, Atilla Pekçolaklar1, Erdoğan Çetinkaya
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Akciğerin hacim azaltıcı ameliyatı, ilerlemiş ve heterojen amfizemi olan seçilmiş hastalarda yaşam kalitesini ve sağkalımı artıran bir işlemdir. Elli dört yaşında erkek hasta ileri derecede nefes darlığı yakınmasıyla başvurdu. Göğüs grafisinde ve bilgisayarlı tomografide, iki taraflı ve daha çok üst lobları tutan paraseptal ve sentrasiner amfizem saptandı. Solunum fonksiyon testinde FEV1 1.0 lt, total akciğer kapasitesi (TLC) 9.3 lt, rezidüel volüm (RV) 7.3 lt bulundu. Hastaya, altı haftalık solunum fizyoterapisi ardından median sternotomi ile iki taraflı hacim azaltıcı ameliyat uygulandı. Ameliyat tekniği olarak lineer stapler yardımlı rezeksiyon yapıldı. Ameliyat sonrasında 12 gün hava kaçağı olan hasta, başka bir komplikasyon olmaksızın 17. günde taburcu edildi. Ameliyattan altı ay sonra yapılan solunum fonksiyon testinde FEV1 1.9 lt, TLC 5.9 lt, RV ise 2.6 lt olarak ölçüldü. Hastanın nefes darlığı belirgin iyileşme gösterdi. On bir aylık izlem süresinde herhangi bir sorun görülmedi.
Keywords : Dispne/etyoloji; pnömonektomi; pulmoner amfizem/cerrahi; solunum fonksiyon testi
Viewed : 14407
Downloaded : 3581