ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserinde VATS ile lobektomi
Alper Toker, Serkan Kaya
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Akciğer kanserinde video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile yapılan lobektomi ameliyatlarının uzun dönem sonuçları literatürde yer almaya başlamıştır. Bu derlemede akciğer kanserinde VATS ile lobektomi ameliyatı tanımlanmış ve literatür verileri ışığında erken ve uzun dönem sonuçları ve komplikasyonları gözden geçirilmiştir.
Keywords : Akciğer neoplazileri/cerrahi; pnömonektomi/ yöntem; göğüs cerrahisi, video yardımlı
Viewed : 37736
Downloaded : 7518