ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
DERİN VEN TROMBOZU SEMPTOMLARINI TAKLİT EDEN BAKER KİSTİ
İzzet HOŞGÖR, *Hidayet SARI
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İSTANBUL,
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Fizik muayene ile baldırda tespit edilen şişlik bulgusu teşhisi güç bir problem olarak ortaya çıkabilir. Baldır şişliğinde en sık akla gelen DVT (derin ven trombozu) ve rüptüre olmuş popliteal kisttir (Baker kisti). Popliteal kistlerin alt ekstremite DVT semptomlarını taklit ettiği bilinir. Burada yanlış olarak DVT tanısı ile antikoagulan tedaviye başlanan bir baker kisti vakasını sunmak istedik
Keywords : DVT, Baker Kisti
Viewed : 108904
Downloaded : 19999