ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Tip B aort disseksiyonlarında endovasküler greft ile tedavi
Murat Uğurlucan1, Ömer Ali Sayın1, Bengühan Sürmen1, Yakup Akyol2, Onur Selçuk Göksel1, Koray Güven2, Ufuk Alpagut1, Bülent Acunaş2, Enver Dayıoğlu1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Akut tip B aort disseksiyonları için uygun tedavi halen tartışmalıdır. Disseksiyona bağlı herhangi bir komplikasyon gelişmemiş hastalarda medikal tedavi açık cerrahiye nazaran birçok merkez tarafından tercih edilmektedir; bununla birlikte, akut disseksiyon tedavisi konusunda endovasküler greft yöntemi ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu yazıda, anabilim dalımızda akut tip B aort disseksiyonu nedeniyle endovasküler greft ile tedavileri yapılan iki hasta literatür eşliğinde sunuldu.
Keywords : Anevrizma, disseke/cerrahi; aort anevrizması/ komplikasyon; vasküler protez implantasyonu
Viewed : 12363
Downloaded : 2520