ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
TRAKEA ADENOİD KİSTİK KARSİNOMU OLGUSU
Mustafa YÜKSEL, Sina ERCAN, Serdar AKGÜN, Hasan F. BATIREL, Bedrettin YILDIZELİ
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Göğüs cerrahlarının yakın zamanlara kadar çekinerek müdahale ettiği trakeanın cerrahi gerektiren patolojileri oldukça düşük bir insidansa sahiptir. Diğer taraftan oluştuklarında, yol açtıkları şiddetli nefes darlığı şikayetleri nedeni ile acil tedavi gerektirirler. Trakeanın en sık primer tümörü olan adenoid kistik karsinom, ilk sırada bulunmamakla birlikte, yine de hava yolu tıkanmasının başta gelen nedenlerindendir. Oldukça uzun bir bölünme hızına sahip olan bu tümörlerde cerrahi ve radyoterapi kombinasyonu yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bu yazıda da distal trakeada yerleşmiş ve tama yakın havayolu tıkanmasına neden olan bir adenoid kistik karsinom olgusunun cerrahi tedavisi sunulmaktadır.
Keywords : Trakea, adenoid kistik karsinom, havayolu obstrüksiyonu
Viewed : 12174
Downloaded : 4098