ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yetmiş yaş altı ve üstü erkek hastalarda koroner arter bypass cerrahisinden sonra solunumsal ve klinik sonuçlar
Rengin Demir1, Semiramis Özyılmaz1, Ali Can Hatemi2, Kadir Çeviker2, İlhan Özgöl2, Zerrin Yiğit3, Erhan Kansız2, H. Nilgün Gürses4
1Department of Physiotherapy, Medicine Faculty of İstanbul University Cardiology Institute, İstanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of İstanbul University Cardiology Institute, İstanbul
3Department of Cardiology, Medicine Faculty of İstanbul University Cardiology Institute, İstanbul
4Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Medicine Faculty of İstanbul Bilim University School of Health, İstanbul
Amaç: Geriye yönelik olarak planlanan bu çalışmada 70 yaş altı ve üstü erkek hastalarda koroner arter bypass cerrahisi (KABC) sonrası solunum fonksiyonları ve klinik sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Ocak 2002-Eylül 2006 tarihleri arasında KABC uygulanan 918 hastanın dosyası incelendi. Çalışmaya alınma kriterlerine yönelik hiçbir eksik bilgisi olmayan 112 erkek hasta 70 yaş altı veya üstü olarak iki gruba ayrıldı (genç grup: 89 hasta; ort. yaş 57.9±5.3 yıl; yaşlı grup: 23 hasta; ort. yaş 71.6±2.3) ve çalışmaya alındı. Her iki grubun ameliyat öncesi ve sonrası solunum fonksiyonları, solunum kas kuvveti ve klinik sonuçları karşılaştırıldı ve parametreler aralarındaki ilişki araştırıldı.

Bulgular: Ameliyat öncesi vital kapasite (VC; p=0.0006), zorlu vital kapasite (FVC; p=0.0005), 1. sn’deki zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1; p<0.0001), FEV1/FVC % (p=0.02), zorlu ekspiratuvar ortası akış (FMF; p<0.0001), zorlu ekspiratuvar akış (FEF; p=0.0005), maksimal inspiratuvar basınç (PImaks; p<0.0001) ve maksimal ekspiratuvar basınç (PEmaks; p=0.02) gençlerle karşılaştırıldığında, yaşlı hastalarda anlamlı olarak düşüktü. Ameliyat sonrası pulmoner fonksiyonlar, solunum kas kuvvetindeki azalma ve komplikasyon oranları iki grupta da benzerdi. Yaşlı hastalarda genç hastalara göre kardiyopulmoner bypass süreleri (p=0.03), entübasyon süreleri (p=0.0004), yoğun bakımda kalış günleri (p=0.001) ve ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri (p<0.0001) daha uzundu.

Sonuç: Ameliyat sonrası klinik toparlanma gençlere göre yaşlılarda daha uzun olmasına rağmen yine de diğer çalışmaların sonuçlarına göre daha iyi bulundu. Bu nedenle 70 yaş üstü erkek hastalar sadece yaşlarından dolayı KABC’den alıkonulmamalıdır.

Keywords : Koroner arter bypass cerrahisi; solunum fonksiyon testi; solunum kas kuvveti, klinik sonuç
Viewed : 11972
Downloaded : 2687