ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer göğüs duvarı tümörleri: 10 yıllık deneyim
Recep Demirhan1, Hatice Eryiğit2, Bora Kaya1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Rize
Amaç: Bu çalışmada primer göğüs duvarı tümörlerinde erken tanı ve rekonstrüksiyonun önemi araştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 1998-Haziran 2008 tarihleri arasında kliniğimizde primer göğüs duvarı tümörü tanısı ile ameliyat edilen 25 hastanın (14 erkek, 11 kadın; ort. yaş 38 yıl; dağılım 16-74 yıl) dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Primer akciğer, plevra, mediyasten tümörü olup göğüs duvarı invazyonu yapan kitleler ve metastatik lezyonlar çalışmaya alınmadı. Göğüs ön duvarındaki 5 cm’den büyük defektlerde rekonstrüksiyon uygulandı. Polipropilen yama, metil metakrilat ve göğüs duvarı ile karın duvarı kasları rekonstrüksiyon için kullanıldı. Malign tümörlerde 4 cm’lik güvenlik sınırı bırakılarak tüm katlar rezeke edildi. Histopatolojik tanı amacıyla iğne, insizyonel veya eksizyonel biyopsi kullanıldı.

Bulgular: Hastaların en sık yakınmaları göğüs duvarında şişlik ve göğüs ağrısıydı. Fizik muayenede 19 olguda (%76) göğüs duvarında kitle, dört olguda (%16) sternal kitle ve iki olguda (%8) kitle ve deride ülser saptandı. Tanı, 16 olguda geniş rezeksiyonla kitlenin çıkarılmasının ardından konulur iken, dört olguda iğne biyopsisi (tru-cut) ve beş olguda insizyonel biyopsi ile kondu. Histopatolojik sonuçlar 13 olguda malign, 12 olguda selim olarak bildirildi. Mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Primer göğüs duvarı tümörlerinde erken tanının oldukça önemli olduğu ve radikal cerrahi ile rekonstrüksiyonun ideal tedavi seçeneği olduğu düşüncesindeyiz.

Keywords : Göğüs duvarı tümörü; plevra; rekonstrüksiyon; rezeksiyon
Viewed : 25648
Downloaded : 3509