ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
DEV SOL VENTRİKÜL ANEVRİZMASINDA CERRAHİ TEDAVİ: OLGU SUNUMU
Tevfik TEZCANER, Fatih AŞGÜN, Kutay TAŞDEMİR, Hakan CEYRAN, Ö. Naci EMİROĞULLARI
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, KAYSERİ
Üç ay önce akut myokard infarktüsü geçiren 58 yaşındaki bir erkek hasta, posterior duvarda gelişen sol ventrikül pseudoanevrizması nedeni ile cerrahi olarak başarılı bir şekilde tedavi edildi. Operasyonda anevrizma kesesi açıldı, myokard defekti perikardial patch ile küçültülerek onarıldı ve kese duvarı kısmen rezeke edilerek patch’in üzerini örtecek şekilde kapatıldı. Preoperatif orta derecedeki mitral yetmezliğinin postoperatif dönemde ortadan kalktığı belirlendi.
Keywords : Akut myokard infarktüsü, serbest duvar ruptürü, pseudoanevrizma, mitral yetmezliği
Viewed : 13173
Downloaded : 3204