ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Yaygın aort anevrizmalı bir olgunun tedavisinde hibrit ve aşamalı tedavi
Hikmet İyem1, Yılmaz Cirban1, Ahmet Memiş2, Suat Büket1
1Özel Kent Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü, İzmir
2Özel Kent Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, İzmir
Bu yazıda açık cerrahi ve endovasküler stent greft kombinasyonu ile tedavi edilen yaygın aort anevrizmalı bir olgunun başarıyla gerçekleştirilen tedavisi sunuldu. Sağ femoral arter ve sağ atrial venöz kanülasyon yapılarak kardiyopulmoner bypass başlatıldı. Kardiyak arrest sonrası hastaya kompozit greft ile Bentall prosedürü uygulanırken hasta 18 dereceye kadar soğutuldu. İnen aortaya açık olan arkus aortadan antegrad açık teknikle 26 mm Talent endovasküler stent greft uzatıldı. Daha sonra total hemiarkus replasmanı için önce distal anastomoz yapıldı. Hasta ısıtılırken kompozit greftin distal ucu ile hemiarkus greftin proksimal uç anastomozu yapıldı. Bir hafta sonra periferik anjiyografi laboratuvarında genel anestezi altında inen aortaya ikinci stent greft yerleştirilerek tedavi tamamlandı.
Keywords : Aortik anevrizma, abdominal; aort anevrizması/cerrahi; kardiyopulmoner; hemiarkus replasmanı; hibrit
Viewed : 13292
Downloaded : 2479