ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Altı yıldır hayatta olan bir peritoneal, plevral mezotelyoma olgusu
Murat Bayram Kaplan, Oğuz Köksel, Erhan Ayan, Ali Özdülger
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Mersin
Malign mezotelyoma plevra, perikard ve peritonu döşeyen serozal zarın kötü prognozlu ve fatal seyirli primer malign tümörüdür. Beklenen ortalama yaşam süresi, tedavi uygulanmadığında 4-12 ay arasındadır. Çoğunlukla plevral yerleşimli olan, klinik davranışı ve biyolojisi henüz tam olarak anlaşılamayan malign mezotelyoma, epidemiyolojik çalışmalar, tanı, evreleme yöntemleri ve tedavi modaliteleri ile araştırmalara konu olmaktadır. Bu yazıda birinci basamak kemoterapi dışında küratif bir tedavi almaksızın altı yıldır hayatta olan plevra ve periton yerleşimli bir malign mezotelyoma olgusunun etyolojik faktörleri değerlendirildi ve literatür eşliğinde sunuldu.
Keywords : Epidemiyolojik çalışma; mezotelyom; periton; plevra
Viewed : 57448
Downloaded : 6420