ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Multipl kapak replasmanı sonrası gelişen aortik psödoanevrizma
Ahmet Akgül, İlknur Bahar, Seyhan Babaroğlu, Adnan Çobanoğlu
Department of Cardiovascular Surgery, Türkiye Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Ankara
Asendan aort sütür hattından kaynaklanan psödoanevrizma oluşumu çok nadir gözlenen fakat hayatı tehdit eden bir komplikasyondur. Tekrar aort kapak replasmanı sonrası yapılan multipl aort insizyonları sonrası her hasta düzenli olarak ekokardiyografik takip altına alınmalı ve psödoanevrizma tanısı konulunca tekrar ameliyat kararı geciktirilmeden verilmelidir. Tedavi olarak supravalvüler aortik interpozisyonu düşünülebilir çünkü uzun dönem sonuçları diğer cerrahi tekniklere göre daha iyidir. Bu olgu sunumunda tekrar aort kapak replasmanı sonrası asendan aortta gelişen büyük bir psödoanevrizma ve tedavisi sunuldu.
Keywords : Aort psödoanevrizması; aort kapak replasmanı; greft interpozisyonu; redo cerrahi
Viewed : 10715
Downloaded : 2705