ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort koarktasyonunun eşlik ettiği aortopulmoner pencereli bir yenidoğan: Başarılı tek aşamalı cerrahi tedavi
Mustafa Kır1, Ulaş Karadaş1, Gül Sağın Saylam1, Hüdai Çatalyürek2, Nurettin Ünal1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
Aortopulmoner pencere, çıkan aort ile ana pulmoner arter arasındaki septasyon defektidir. Sık olarak diğer kalp hastalıkları ile birliktelik gösterir. En sık eşlik eden anomali aortik ark kesintisi ve aort koarktasyonudur. Yenidoğan döneminde tanı konduğu anda cerrahi tedavi gerektiren bir patolojidir. Bu makalede yenidoğan döneminde aortopulmoner pencere ve aort koarktasyonu tanısı konan bir olgu sunuldu. Üç günlük erkek bebeğe tek seanslık cerrahi uygulamada Gore-Tex yama ile pencere tamiri yapıldı ve subklavyen flep yöntemi ile aort koarktasyonu düzeltildi. Ameliyat sonrası 7. günde bebek sorunsuz bir şekilde taburcu edildi.
Keywords : Anormallik/cerrahi; aort koarktasyonu; aortopulmoner septal defekt/cerrahi; kardiyopulmoner bypass; yenidoğan/tanı; subklavyen flep
Viewed : 17093
Downloaded : 3066