ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Unroofing işlemi
Nihan Kayalar, Harold M. Burkhart
Division of Cardiovascular Surgery, Mayo College of Medicine, Rochester, MN, USA
Koroner arterlerin karşı valsalva sinüsten çıkış anomalisi miyokard infarktüsü, aritmi ve ani ölüm gibi hayatı tehdit edecek şekilde belirti verebilir. Anormal arterin izlediği yol, aort kökü ve sağ ventriküler çıkım yolu/ pulmoner arter arasında ise anomali yüksek riskli kabul edilir ve genellikle cerrahi tedavi önerilir. Koroner ostiumun yapısı ve intramural segment varlığı gibi morfolojik özellikler cerrahi tekniğin seçilmesinde rol oynar. Unroofing işlemi, intramural segment olan durumlarda seçilen bir tekniktir ve doğru valsalva sinüste yeni bir koroner ostium oluşturur ve böylece intramural segmentin yanı sıra pulmoner arter ve aort arasındaki segmenti elimine eder.
Keywords : Koroner arter anomalileri; ani ölüm; unroofing işlemi
Viewed : 37411
Downloaded : 3391