ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Penetran kardiyak travma sonrası oluşan ventriküler septal defekt ve mitral kapak regürjitasyonu: Olgu sunumu
Atila Bitigen1, Bülent Mutlu1, Kürşat Tigen1, Ayhan Erkol1, Mustafa Güler2
1Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
2Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul
Otuz yaşında erkek hasta nefes darlığı ve yorgunluk yakınması ile kliniğimize başvurdu. Hastanın, iki yıl önce Ukraynada delici ve kesici aletle yaralanma sonrası sağ ventrikül laserasyonunun primer olarak onarıldığı ve takiben ameliyat sonrası ilk kontrolünde ventriküler septal defekt saptandığı ve bu nedenle ikinci bir kez ameliyat edildiği öğrenildi. Ekokardiyografide mitral kapak ön yaprakçıkta 1 cm defekt, ileri mitral yetersizliği ve patent foramen ovale (PFO) saptandı. Kliniğimizde mitral ön yaprakçıkta bulunan defekt 8/0 prolen ile primer onarıldı, PFO ise kapatıldı. Ameliyat sonrası kontrol ekokardiyografide rezidüel kaçak izlenmedi. Bu yazıda sağ ventrikül, ventriküler septum ve mitral kapak yaralanması nedeniyle üç kez ameliyat uygulanan nadir bir olgu sunuldu. Kalbinden yaralanmış olma ihtimali olan travmalı hastanın acil değerlendirmesinde, klinik değerlendirmeye ilaveten çok önemli bilgiler sunan ekokardiyografinin kullanımı ve ekip çalışmasının önemi vurgulandı.
Keywords : Ekokardiyografi; mitral kapak yetersizliği; ventriküler septal defekt; yara, delici travma/komplikasyon
Viewed : 9628
Downloaded : 2485