ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
BİR OLGU NEDENİ İLE: TRAKEAL NÖROFİBROMA
Ali ÖZDÜLGER, Oğuz KÖKSEL, Murat DİKMENGİL, *Ayşe POLAT
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, MERSİN
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MERSİN
Trakea tümörlerinin çoğu malindir. Biz burada trakeal nörofibroma tanısı koyduğumuz 51 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Benin tabiatlı olan bu lejyon hastanın trakeasını yaklaşık %90 oranında tıkamaktaydı. Lezyon diatermik eksizyon ile çıkarıldı. Materyel nörofibroma olarak raporlandı. Hasta halen kontrolümüz altındadır ve nüks gözlenmemektedir.
Keywords : Nörofibroma, trakea
Viewed : 9739
Downloaded : 2841