ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Şans ve şanssızlık bir arada: İnternal juguler ven kateterizasyonu sonrasında ortaya çıkan kalp tamponadı olgusu
Züleyha Kazak1, Hikmet Süer1, Coşkun İkizler2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicine Faculty of Ufuk University, Ankara
2Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Ufuk University, Ankara
Santral venöz kateterizasyonu (SVK) büyük cerrahi girişimler öncesinde; venöz yol ve hemodinamik izlem sağlamak ve ilaç planlaması yapmak gibi amaçlarla uygulanmaktadır. Kateterizasyon sonrasında nadir de olsa ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Koroner bypass cerrahisi planlanarak ameliyata hazırlanan 72 yaşında kadın hastaya, sağ internal juguler venden SVK yapıldı. Sternotomiyi takiben gelişen bradikardi üzerine acilen perikard açıldı ve hemoperikardiyum geliştiği gözlendi. Cerrahi ekip tarafından santral kateterin ucu vena kava süperiyor üzerinde görüldü ve geri itildi. Kanülasyonlar hızla tamamlanarak pompaya girildi, vena kava tamiri ve cerrahi işlem tamamlanarak olgu yoğun bakıma nakledildi. Bu makalede SVK’nin nadir fakat potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyonu olan kardiyak tamponad olgusu sunuldu.
Keywords : Kardiyak tamponad; santral venöz kateterizasyon/ komplikasyon; koroner bypass
Viewed : 10037
Downloaded : 2148