ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Matür kistik teratom, ektopik mediastinal pankreas: Olgu sunumu
Levent Cansever1, İbrahim Celalettin Kocatürk1, Ümüt Aydoğmuş1, Nur Ürer2, Dilek Yılmazbayhan3, Mehmet Ali Bedirhan1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Patoloji Kliniği, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Göğüs ağrısı yakınması ile kliniğimize başvuran 20 yaşındaki kadın hastanın, akciğer grafilerinde sağ anteriyor mediastende septalı ve konturları düzgün, kalın duvarlı hipodens bir kitle görüldü. Yapılan biyokimyasal, serolojik, mikrobiyolojik incelemeler ve fiberoptik bronkoskopi ile kesin tanı konulamayan hastaya eksploratif torakotomi yapıldı. Ameliyat sırasında sağ anteriyor mediastende 8x10 cm kistik bir lezyon saptandı ve tam olarak rezeke edildi. Piyesin histopatolojik incelemesinde matür kistik teratom tanısı konuldu. Klinik takibinde herhangi bir komplikasyona rastlanmayan hasta taburcu edildi. Pankreas dokusu içeren mediastinal matür teratomlar, oldukça nadir görülen mediasten patolojilerindendir.
Keywords : Bronkoskopi; mediastinal teratom, pankreas; torakotomi
Viewed : 12385
Downloaded : 2774