ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Mediasten yerleşimli hemanjiyoperisitoma: Olgu sunumu
Orhan Yücel1, Kuthan Kavaklı1, Onur Genç1, Ömer Günhan2
1Department of Thoracic Surgery, Gülhane Military Medical School, Ankara
2Department of Pathology, Gülhane Military Medical School, Ankara
Hemanjiyoperisitomalar perikapiller arteriollerin etrafını saran hücrelerden (perikist) köken alan, genellikle retroperiton ve uyluğa ait yumuşak dokuda yerleşen tümörlerdir. Mediastinal yerleşimli hemanjiyoperisitoma oldukça enderdir. Bildirilmiş 20’den az olgu bulunmaktadır ve bunların dörtte biri benign iken diğerleri maligndir. Hemanjiyoperisitomanın malign olma potansiyeli diğer vasküler tümörler ile karşılaştırıldığında ayırt edici bir özelliktir. T2 ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemede yüksek sinyalli bir alan ve ameliyat sırasında masif kanamalı bir kitle hemanjiyoperisitomanın karakteristik özelliklerindendir. Bu yavaş büyüyen vasküler tümörün tek etkili tedavi seçeneği tam rezeksiyondur. Bu yazıda tam cerrahi rezeksiyon uygulanarak tedavi edilen 23 yaşında erkek bir olgu klinik, patolojik ve radyografik özellikleri ile sunuldu.
Keywords : Hemanjiyoperisitoma; mediasten; vasküler tümör
Viewed : 9909
Downloaded : 2534