ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
PRİMER KARDİYAK ANJİYOSARKOM
Bengi YAYMACI, Ramazan AKDEMİR, Kaan KIRALİ, Sinan DAĞDELEN, *Esin KOTİOĞLU
Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
Primer kardiyak tümörler oldukça nadir görülür ve çoğu iyi huyludur. Kötü huylu tümörlerin önemli bir bölümünü sarkomlar oluşturmaktadır. Vakamız, sağ kalp boşluklarını tutan anjiyosarkom olgusudur. Hasta göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile Kliniği’ mize başvurmuş, ileri tetkiklerinde kardiak kitle tanısı almıştır.
Keywords : Anjiyosarkom, tümör, kardiak kitle
Viewed : 14495
Downloaded : 3938