ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Apikal kardiyak kist hidatik
Cevdet Uğur Koçoğulları1, Hasan Kocatürk2, Bilgehan Erkut1, Hikmet Koçak1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum
2Department of Cardiology, Medicine Faculty of Atatürk University, Erzurum
Ekinokokların paraziter infestasyonu sonucu oluşan kist hidatik hastalığı her organı tutabilir. Başka organ tutulumu olmadan sadece kardiyak kist hidatik nadir görülen bir olgudur. Bu yazıda yorgunluk, çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı yakınmaları ile kliniğimize başvuran 52 yaşında erkek olgu sunuldu. Ekokardiyografi ve çokkesitli bilgisayarlı tomografide sol ventrikülün apikolateral bölgesinde 29.8x25.4 mm boyutlarında hipodens kitle tespit edildi. Lezyon perikardın içinde miyokardın dışında yerleşmiş bulunmaktaydı. Kist cerrahi olarak başarıyla eksize edildi. Histopatolojik tanı infekte kardiyak kist olarak bildirildi. Hasta sorunsuz olarak ameliyat sonrası 4. günde taburcu edildi. İki aylık takibinde herhangi bir sorunu olmadığı gözlemlendi.
Keywords : Ekinokok; infekte kardiyak kist hidatik; miyokard infarktüsü
Viewed : 9971
Downloaded : 2584