ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner subklavyan çalma sendromu: Olgu sunumu
Bilal Boztosun1, Anıl Avcı1, Mustafa Saglam1, Mehmet Meriç2
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
Subklavyan çalma sendromu, subklavyan arterde vertebral arter öncesinde bulunan darlık veya tam tıkanma sonucunda oluşan klinik tablodur. Subklavyan çalma sendromunun özel bir varyantı olan koroner subklavyan çalma sendromu koroner arter bypass greftleme için kullanılan internal mammariyan arterin patent olduğu, proksimal subklavyan arterin ise aterosklerotik sürece bağlı daraldığı durumlarda ortaya çıkar. Bu yazıda koroner subklavyan çalma sendromu olgusu ve tedavisi sunuldu.
Keywords : Koroner hastalıklar; subklavyan arter/radyografi; subklavyan çalma sendromu
Viewed : 30492
Downloaded : 5926