ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bir olgu, iki ilk: Türkiye’de ilk başarılı çift akciğer transplantasyonu; pediatrik yaş grubunda Türkiye’de ilk akciğer transplantasyonu
Mustafa Özbaran1, Kutsal Turhan2, Tahir Yağdı1, Figen Gülen3, Coşkun Özcan4, Çağatay Engin1, Levent Midyat3, Ufuk Çağırıcı2, Deniz Nart5, Sanem Nalbantgil6, Esen Demir3, Remziye Tanaç3, Fatma Aşkar7
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir
5Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
6Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
7Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
Bu yazıda, ülkemizde tüm yaş gruplarında uygulanan ilk başarılı çift akciğer transplantasyonu olmasının yanı sıra, pediatrik yaş grubunda uygulanan ilk akciğer transplantasyonu olan, bir olgu sunuldu. Son üç yıldır oksijen bağımlı olan 14 yaşında erkek hastaya, septik akciğer hastalığı ve bronşiyolitis obliterans tanısı konuldu. Hastanemizin “kalp akciğer transplantasyonu konseyi”nde görüşülerek akciğer transplantasyonu bekleme listesine alınan hasta bir yıla yakın süre noninvaziv mekanik ventilatör desteğinde izlendi. Hastaya 08 Nisan 2009 tarihinde sıralı çift akciğer transplantasyonu uygulandı. Olgu ameliyat sonrası izleminin 11. ayında ve sorunsuz takibimizdedir.
Keywords : Bronşiyolitis, amfizem; eksüdatif; akciğer transplantasyonu
Viewed : 13727
Downloaded : 3333