ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sol ana bronşta yerleşmiş mukoepidermoid karsinomun medyan sternotomi ile sleeve rezeksiyonu
Maruf Şanlı1, Bülent Tunçözgür1, Ahmet Feridun Işık1, Fatih Meteroğlu1, Kemal Bakır2, Levent Elbeyli1
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Gaziantep University, Gaziantep
2Department of Pathology, Medicine Faculty of Gaziantep University, Gaziantep
Mukoepidermoid karsinom nadir olarak trakeobronşiyal ağaçta yerleşen malign bir tümördür. Mukoepidermoid karsinomlar düşük evreli tümörler olmalarına rağmen, cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir. Yirmi yaşında erkek hastada ateş, öksürük ve nefes darlığı yakınmalarına yol açan ve fiberoptik bronkoskopide sol ana bronşu daraltan kitle lezyonu saptandı. Akciğer özek dokusunu korumak için medyan sternotomi ile sol ana bronşa sleeve rezeksiyon uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu düşük evreli mukoepidermoid karsinom olarak bildirildi. Hasta radyoterapi ya da kemoterapi almadı ve ameliyat sonrası birinci yılında sorunsuzdur.
Keywords : Bronşiyal neoplazi/tanı; bronkojenik/cerrahi; karsinom; akciğer neoplazisi; mediyan sternotomi; mukoepidermoid karsinom; pnömonektomi
Viewed : 10133
Downloaded : 2599