ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Stentsiz biyolojik aort kapak kullanımının akustik konforu
Murat Eyüp Ökten, İlker Mataracı, Alper Erkin, Özgür Kocamaz, Tanıl Özer, Kaan Kırali
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Amaç: Bu çalışmada biyolojik kalp kapağı yenilenme işlemi yapılan hastalarda, biyolojik kalp kapağının sağladığı akustik konforun hastaların yaşam kalitesini etkileyip etkilemediği araştırıldı.

Çalışma planı: Bu çalışmada Ocak 2005 ile Aralık 2005 tarihleri arasında 10 hastaya (7 erkek, 3 kadın; ort. yaş 64±14 yıl) stentsiz aortik biyoprotez kapak replasmanı ve aynı dönemde kontrol grubu olarak 10 hastaya da (4 erkek, 6 kadın; ort. yaş 68±16 yıl) mekanik aort kapak replasmanı uygulandı. Hastalar taburcu edildikten 15 gün sonra kontrole çağırılarak dijital ses seviyesi ölçüm cihazı (Lutron SL-4022) ile kapak ses düzeyleri ölçüldü ve kapak sesi ile ilgili ankete tabi tutuldu.

Bulgular: Mekanik kapak replasmanı uygulanan 10 hastanın yedisi kapak sesini duyduğunu bildirdi. On hastanın, üçü ameliyat sonrası yeni başlayan uyku bozukluğundan yakındıklarını, üçü günlük yaşantıları içerisinde klik sesinden rahatsızlık duyduklarını, dördü ise daha düşük sesli kalp kapağına sahip olsalardı daha memnun olacaklarını belirtti. Çalışma grubundaki tüm hastalar, akustik konforun ruhsal durumlarını olumlu etkilediğini belirtti.

Sonuç: Herhangi bir ses çıkarmamaları nedeni ile biyolojik kapakların yaşam kalitesine olumlu katkısı, cerrahların, hastaların ve ailelerin kapak seçiminde verecekleri kararda etkili olacaktır.

Keywords : Aort kapak hastalığı; biyoprotez; yaşam kalitesi; kapak sesi
Viewed : 15676
Downloaded : 2622