ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Komplike sternal ayrılmaların çok delikli titanyum plaka kullanılarak cerrahi tedavisi
Ömer Faruk Doğan
Department of Cardiovascular Surgery, Adana Numune Training and Research Hospital, Adana
Amaç: Bu çalışmada, sekiz koroner arter bypass greftleme (KABG) hastasında titanyum plaka ve vida kullanılarak sternal ayrılmanın düzeltilmesine yönelik farklı bir cerrahi yaklaşım sunuldu.

Çalışma planı: Kraniyofasyal tespit için tanımlanmış olan Leibinger® çokdelikli titanyum plaka ve titanyum vida sistemi sekiz KABG hastasında (5 erkek, 3 kadın; ort. yaş 76.4 yıl; dağılım 67-84 yıl) sternumun tekrar onarımı ve tespiti için çelik telle beraber kullanıldı.

Bulgular: Sternal stabilite ve tespit tüm hastalarda başarıyla sağlandı. İki yıllık klinik takiplerde herhangi bir komplikasyon görülmedi.

Sonuç: Sternumun tekrar ayrılması cerrahi olarak tedavi edilmediğinde hastanede yatış süresini uzatan, mortalite ve morbiditeye neden olabilen ciddi bir komplikasyondur. Cerrahi yöntemimiz sternumun komplike ayrılmalarının cerrahi tedavisinde uygulanabilir.

Keywords : Sternum kırığı; sternumda ayrılma; cerrahi tel; titanyum plaka
Viewed : 17438
Downloaded : 3408