ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Açık kalp ameliyatı geçirmiş bireylerin evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde bir model: Fonksiyonel sağlık örüntüleri
Meryem Yılmaz, E. Selda Çifçi
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas
Amaç: Bu çalışmada açık kalp ameliyatı geçirmiş bireylerin fonksiyonel sağlık örüntüleri (FSÖ) modeline göre evde bakım gereksinimleri belirlendi.

Çalışma planı: Bu tanımlayıcı çalışmaya 31 Mart - 31 Eylül 2005 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde açık kalp ameliyatı geçirmiş 45 hasta (32 erkek, 13 kadın; ort. yaş 58.1 yıl; dağılım 18-65 yıl) dahil edildi. Veriler 2005 yılında “Hasta Bilgi Formu” ve FSÖ modeli kullanılarak hazırlanmış “Evde Bakım Gereksinimlerini Belirleme Formu” kullanılarak toplandı.

Bulgular: Hastaların %73’ü evli ve %44.4’ü eşi ve çocukları ile yaşamaktadır. Hastaların %68.9’u ilköğretim mezunu ve %60’ı emeklidir. Hastalar taburcu edildikten bir hafta sonra, fonksiyonel sağlık örüntülerine göre %95.6’sı beslenme, %86.7’si boşaltım, %100.0’ü aktivite, %88.9’u uyku gibi fizyolojik örüntülerde sorun yaşadı. Hastaların %100.0’ü ise biliş ve algı, %55.5’i kendini algılama, %80.0’i rol ve ilişki, %64.5’i cinsellik, %100.0’ü stresle baş etme ve stres toleransı %33.3’ü değer ve inanç gibi psikolojik ve sosyal örüntülerde sorun yaşadı. Hastalar taburcu edildikten altı hafta sonra beslenme, kendini algılama ve cinsellik örüntüleri ile ilgili sorunlarında artma diğer sorunlarında ise azalma olduğunu bildirdiler. Hastalar evde bakıma ilişkin sağlık personeli tarafından verilen bilginin yetersiz olduğunu ve taburcu olduktan sonraki birinci ve altıncı haftalarda yaşadıkları sorunlarla baş edebilmek için sağlık personeline gereksinim duyduklarını ifade ettiler.

Sonuç: Araştırma kapsamına alınan bireylerin taburcu edildikten sonra birinci haftada yaşadıkları sorunlar altıncı haftada azalmasına rağmen altıncı haftada başka sorunların ortaya çıktığı ve bu sorunların çözümünde profesyonel sağlık personeline gereksinim duydukları belirlendi.

Keywords : Fonksiyonel sağlık örüntüleri; evde bakım; hemşirelik; açık kalp ameliyatı
Viewed : 109875
Downloaded : 8829