ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Karotis arter hastalıklarında karotis endarterektomi erken sonuçları
Mete Hıdıroğlu, Levent Çetin, Ayşegül Kunt, Ozan Karakişi, Aslıhan Küçüker, Erol Şener
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Ankara
Amaç: Bu çalışmada, karotis endarterektomi uygulanan karotis arter hastalarının erken dönem sonuçları incelendi ve deneyimlerimiz literatürle karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Haziran 2004 - Şubat 2010 tarihleri arasında kliniğimizde karotis endarterektomi uygulanan 47 hasta (33 erkek, 14 kadın; ort. yaş 67.1 yıl; dağılım 42-83 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastaların 29’una (%61.7) karotis endarterektomi, birine sağ karotis endarterektomiden bir ay sonra sol karotis endarterektomi, 18’ine (%38.3) eş zamanlı koroner bypass ve karotis endarterektomi ameliyatı yapıldı. Karotis cisim tümör eksizyonu, karotis arter-internal juguler ven arası fistül onarımı, karotis arter yaralanması nedeniyle damar onarımı ve karotis anevrizma onarımı yapılmış olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular: Ameliyat sonrası erken dönemde iki hastada geçici nörolojik bulgular gözlendi. Bir hastada geçici görme kaybı, diğer bir hastada ise N. hypoglossus felcine bağlı yutma güçlüğü gözlendi. Bu bulgular da medikal tedavi ile geriledi ve hastalar sekelsiz taburcu edildi. Kombine karotis arter cerrahisi ve koroner baypas yapılan bir hastada inme gelişti ve ameliyat sonrası birinci günde kaybedildi. Sadece karotis arter cerrahisi uyguladığımız hastalarda mortalite olmadı. Geçici minör nörolojik bulgu oranı, kraniyal sinir hasarı, inme ve mortalite oranları (n=1 sırasıyla her birinde) %2.08 oldu. Yaşayan hastaların hiçbirinde kalıcı sekel görülmedi.

Sonuç: Klinik deneyimimiz ve erken cerrahi sonuçlarımız literatürle uyumludur ve düşük mortalite ve morbidite oranları ile karotis arter cerrahisinin güvenilir bir işlem olduğunu desteklemektedir. Geç dönem takiplerimiz halen devam etmektedir.

Keywords : Karotis arter hastalıkları; karotis darlıkları; nörolojik semptom; inme
Viewed : 29219
Downloaded : 5579