ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aortik Homogreft Canlılığının Biyokimyasal Yöntemlerle Değerlendirilmesi
Mustafa ÖZBARAN, Yüksel ATAY, İsa DURMAZ, *Işıl MUTAF, *Oya BAYINDIR, *Zühre BADAK, **Gülsüm TOKBAŞ
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Bornova-İZMİR
*Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
**Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Aort kapak hastalıklarının cerrahi tedavisinde protez kapakların dezavantajları aortik homogreft kapak kullanımını son yıllarda daha yaygın bir alternatif haline getirmiştir. Homogreft kapakların canlılık ve dayanıklılığını en üst düzeyde tutabilmek için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada tavşan aortalarının alınma ve saklanma yöntemleri ile çeşitli solüsyonlar içindeki canlılığının korunması, biyokimyasal tetkikler baz alınarak incelenmiştir. Bu amaçla 7'şerli 3 grup tavşan aortası kullanılmış, gruplar aortların alınış saatine (iskemik peryot) göre (0, 12, 24 saat) ayrılmıştır. Ayrıca her grup iki değişik antibiyotikli, besleyici sıvı ortamda bekletilmiş, 0-8-24-48-168. saatlerde pH, glikoz, laktat ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca aort dokularında 0. ve 168. saatlerde doku glikojen tayini gerçekleştirilmiştir. Tüm solüsyonların mikrobiyolojik tetkikleri yapılmıştır. Sonuçta dokunun saklandığı solüsyondaki glikoz tüketimi laktat düzeyinin önemli birer canlılık kriteri olduğuna, dokunun alınma saati ile canlılığı arasında önemli ölçüde ters orantı olduğu sonucuna varılmıştır.
Viewed : 11336
Downloaded : 2378