ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Hemodiyaliz hastalarında arteriyovenöz fistüle bağlı gelişen venöz anevrizmaların cerrahi tedavisi
Candan Cudi Ökten, Murat Günday, Mine Demirbaş
Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Trabzon
Amaç: Bu çalışmada arteriyovenöz fistül anevrizması gelişen diyaliz hastalarında anevrizmaya bağlı komplikasyonlar gelişmeden anevrizmanın tamiri ve fistülün uzun dönem kullanılabilirliği araştırıldı.

Çalışma planı: Eylül 2003 - Şubat 2009 tarihleri arasında Trabzon Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde hemodiyaliz amacı ile açılan arteriyovenöz fistüllerde, 4 cm ve üzeri anevrizma gelişen 18 hasta (7 erkek, 11 kadın; ort. yaş 47.5 yıl; dağılım 32-75 yıl) geriye dönük olarak değerlendirildi. On bir olguda radyosefalik ve yedi olguda brakiyosefalik arteriyovenöz fistül açılmıştı. Cerrahi yönteme ameliyat sırasında hastaların arter ve ven yapısı dikkate alınarak karar verildi.

Bulgular: Hastaların tümü ameliyat sonrası ilk 24 saat içinde taburcu edildi. Cerrahi işlem sonrası yara yeri enfeksiyonu, hematom, nörolojik hasar ya da iskemi gibi herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 39 ay (dağılım; 7-56 ay) idi.

Sonuç: Arteriyovenöz fistül anevrizmaları komplikasyon gelişmeden tedavi edilmelidir. Cerrahi onarım hala altın standart olarak yerini korumaktadır. Biz ligasyon yerine, anevrizma kesesinin daraltılarak fistülün devamlılığının sağlanmasının güvenli bir cerrahi yöntem olduğuna inanıyoruz.

Keywords : Anevrizma; arteriyovenöz fistül; kronik böbrek yetmezliği
Viewed : 14394
Downloaded : 2603