ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Sağ koroner arter ve sağ ventrikül ilişkili fistülün cerrahi tedavisi: Olgu sunumu
Aşkın Ali Korkmaz1, Ünal Aydın2, Burak Onan1, Burak Tamtekin1, Kerem Oral1, Cihat Bakay1, Vedat Aytekin3
1Özel Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3Özel Florence Nightingale Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
Koroner arterler ile kardiyak odacıklar arasında fistül oluşumu nadir olmakla birlikte cerrahi tedaviyi gerektiren bir patolojidir. Bu yazıda, yorgunluk ve nefes darlığı yakınmaları ile kliniğimize başvuran 73 yaşında erkek hasta sunuldu. Ekokardiyografi ve anjiyografi ile yapılan muayenede sağ koroner arter ile sağ ventrikül arasında ilişki olan bir fistül tespit edildi. Sternotomi yapılarak atan kalpte fistülün izolasyonu ve bağlanması gerçekleştirildi. Hasta ameliyat sonrası beşinci günde sorunsuz olarak taburcu edildi.
Keywords : Koroner arter fistülü; koroner dolaşım; koroner damar anomalileri; fistül ligasyonu
Viewed : 10319
Downloaded : 2607