ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ailesel hiperkolesterolemili genç hastada supravalvüler aortik stenoz ve koroner arter hastalığının cerrahi tedavisi
İlker Mataracı, Cüneyt Keleş, Murat Bülent Rabuş, Kaan Kırali, Rahmi Zeybek
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul
Hiperkolesterolemi total kolesterol ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol düzeylerinde artışla karakterize bir dislipidemik sendromdur. Ailesel hiperkolesterolemi çocuklukta başlar ve 30-50 yaş arasında koroner arter hastalığı ile sonuçlanır. Bu yazıda oldukça erken bir yaşta başlayan, supravalvüler darlığa ve koroner arter hastalığına neden olan yaygın ateroskleroz ve ksantomalarla seyreden bir ailesel hiperkolesterolemi olgusu sunuldu.
Keywords : Aort kapağı stenozu; koroner arter bypass; genetik; ailesel/komplikasyon/cerrahi; homozigot; hiperkolesterolemi
Viewed : 14702
Downloaded : 2569