ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Modifiye Bentall işlemi sonrası görülen mavi parmak sendromu: Olgu sunumu
Azmi Özler, İbrahim Arif Tarhan, Tamer Kehlibar, Yücesin Arslan, Mehmet Yılmaz, Mert Dumantepe, Kazım Berköz
Department of Cardiovascular Surgery, Siyami Ersek Cardiovascular Surgery Center, İstanbul
Mavi parmak sendromu olarak da adlandırılan kolesterol kristal emboli sendromu kalp cerrahisi ya da invaziv kardiyolojik girişimlerden sonra nadiren görülür. Altmış dört yaşındaki erkek hasta çıkan aort anevrizması ve ciddi aort yetmezliği nedeniyle ameliyat edildi. Ameliyat sonrası üçüncü gün şiddetli ağrı ile ayak parmaklarında soğuma ve solukluk yakınması oldu. Alt ekstremite arteryel Doppler ultrason incelemesinde bütün segmentlerde üçlü akım paterni saptandı. Sonraki gün hastanın yakınmaları arttı ve ayak parmaklarının uç kısmında belirgin bir şekilde siyanoz başladı. Yeni protez aort kapak nedeniyle oral antikoagülasyon tedavisine devam edilen hastanın klinik bulguları süratle düzeldi. Hastada son altı ay içinde herhangi bir iskemik semptoma rastlanmadı.
Keywords : Bentall işlemi; mavi parmak sendromu; kolesterol kristal embolisi
Viewed : 9986
Downloaded : 2392