ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Modifiye Blalock-Taussig şantı sonrası tromboz gelişen sığır mezenterik venöz greftin transkütan yolla başarılı balon anjiyoplastisi ve trombolizi
Barbaros Çil1, Ömer Faruk Doğan2, Tevfik Karagöz3, Rıza Doğan2
1Departments of Radiology, Medicine Faculty of Hacettepe University, Ankara
2Departments of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of Hacettepe University, Ankara
3Departments of Pediatric Cardiology, Medicine Faculty of Hacettepe University, Ankara
Duktus bağımlı siyanotik doğuştan kalp hastalığı olan beş aylık erkek bebeğe 4 mm’lik sığır mezenterik ven grefti ile palyasyon amaçlı modifiye Blalock-Taussig şant ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrası yedinci günde tekrar tıkanan şant cerrahi olarak revize edildi. Ancak, ikinci ameliyattan altı gün sonra greftte tekrar retromboz tespit edildi. Şant materyaline perkütan yolla başarılı bir şekilde balon anjiyoplasti ve tromboliz yapıldı.
Keywords : Akut Blalock-Taussig şant oklüzyonu; balon anjiyoplasti; sığır mezenterik ven grefti; tromboliz
Viewed : 9712
Downloaded : 2381