ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Santral venöz port implantasyonu sonrasında nadir bir komplikasyon: “Pinch-off sendromu”
Kazım Beşirli1, Ahmet Demirkaya2, Mine Yılmaz Demirbaş1, Zeki Kılıç1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
Venöz kateterin birinci kosta ile klavikula ve subklavius kas ile kostoklaviküler bağ arasında basıya bağlı olarak gelişen pinch-off sendromu nadir görülen bir komplikasyondur. Basının neden olduğu kronik travma nedeniyle çok nadir olarak kateter kopması ve pulmoner emboli (%0.2-1) gelişebilir. Ameliyat sonrası yapılacak düzenli akciğer grafileri bası bulguları olup olmadığını belirlemede yardımcı olacaktır. Kateter basısı riskini azaltmak için subklavian vene ponksiyon daha lateralden yapılabilir veya sefalik vene “cut-down” uygulanabilir. İnternal juguler ven kullanımı ile de pinch-off sendromundan kaçınılabilir. Bu yazıda, son dönem kolon tümörü olan bir hastada takılmış venöz portun kopması ile oluşan kateter pulmoner embolisi olgusu literatür eşliğinde sunuldu.
Keywords : Pinch-off sendromu; venöz kateter embolisi; venöz port komplikasyonları
Viewed : 19981
Downloaded : 3237